Bij ENGIE Cofely zijn we UP-timistisch!

Ons doel is om van België een koploper te maken op het vlak van energie-efficiëntie.

Om die ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, begeleiden onze medewerkers iedere dag ondernemingen, scholen, ziekenhuizen, industrieën en zelfs steden en gemeenten bij hun operationele- en energieprestaties. We werken met de meest recente en vooruitstrevende technische oplossingen om u te helpen minder en slimmer te verbruiken en om lokaal hernieuwbare energie te produceren. We integreren ook het beheer van de technische aspecten en diensten voor de bewoners van uw gebouwen, zodat u zich volledig kunt toeleggen op uw kernactiviteiten.

We begeleiden u van A tot Z voor alle technische aspecten van uw gebouwen

 • Design
 • Installatie
 • Onderhoud
 • Exploitatie

Groep ENGIE

ENGIE Cofely is een dochtermaatschappij van de Groep ENGIE, een van de toonaangevende spelers op het vlak van energietransitie. De Groep is met 24 territoriale business units actief in 70 landen. Deze wereldspeler op het vlak van energie is actief in de sectoren elektriciteit, aardgas en energiegerelateerde diensten. ENGIE Cofely, ENGIE Axima  (airconditioning, brandveiligheid en koeltechnieken) en ENGIE Fabricom  (integrator van multitechnische oplossingen) staan in België voor de energiediensten. De elektriciteitstak wordt verzorgd door ENGIE Electrabel . Allemaal zusterondernemingen waarmee we dagelijks samenwerken om u een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden voor de hele energiewaardeketen.

Met het oog op een harmonieuze vooruitgang plaatst de Groep ENGIE verantwoorde groei in het centrum van haar activiteiten om de grote uitdagingen van de energietransitie te kunnen tackelen:

 • toegang tot duurzame energie
 • afzwakking van en aanpassing aan de klimaatverandering
 • veiligheid van de energievoorziening en verantwoord omspringen met grondstoffen

Ontdek onze technische functies.

Certificaten en Prestatieverklaringen (DoP)

ENGIE Cofely beschikt over meerdere certificaten. Zoekt u bepaalde informatie rond onze certificaten of hebt u een vraag? Contacteer ons hier.

Alle producten die op de markt worden gebracht moeten worden voorzien van een CE-markering. Deze CE-markering toont aan dat het bouwproduct voldoet aan de basiseisen (brandveiligheid, gezondheid, gebruiksveiligheid, geluidshinder, energiebesparing).

Sinds 1 juli 2013 dienen alle producten voorzien van een CE-markering  te voldoen aan Europese wetgeving genaamd CPR (Construction Products Regulation). Bij deze CPR behoort een ‘Declaration of Performance’.

Hier vindt u de certificaten en de prestatieverklaringen terug.

ENGIE Cofely dat is :

 • 484 miljoen euro

  omzet voor ENGIE Cofely en haar dochtermaatschappijen
 • 2 641 medewerkers

  met 26 nationaliteiten
 • 42 000 uren opleidingen

  per jaar
 • 75 000 ton CO2

  uitgespaard dankzij warmtekrachtkoppeling en duurzame energiebronnen