Het comfort van de reizigers is voor openbaarvervoermaatschappijen een prioriteit geworden. Maar ook andere elementen spelen een belangrijke rol met het oog op een betrouwbare dienstverlening, de rendabiliteit van de maatschappij en de duurzame ontwikkeling.

Er moet worden toegezien op de goede werking van de HVAC-installaties in de stations. De installaties in de busdepots, carwashes en tankstations moeten perfect werken zodat de gebruikers kunnen uitgaan van een kwaliteitsdienstverlening.  En daarbij moet het energieverbruik voortdurend teruggeschroefd worden, om zowel de CO2-uitstoot als de verbruikskosten te verlagen. Dat zijn maar enkele van de uitdagingen voor ENGIE Cofely.

Ruime vakkennis

ENGIE Cofely steunt op zijn multitechnische kennis en ervaring om u te helpen alle uitdagingen waarmee spelers uit de sector van het openbaar vervoer te maken krijgen, tot een goed einde te brengen. Zo kunnen we ook de hele levenscyclus van uw technische uitrusting voor onze rekening nemen, waarbij we kunnen terugvallen op de kracht van de Groep ENGIE.

Onze transportoplossingen

Energiebeheer

Preventief en curatief onderhoud