Administratieve gebouwen, universiteitscampussen, gevangenissen … De overheidsinstellingen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om energiebesparing en om de strijd tegen de klimaatopwarming.

Lokale besturen en overheidsinstellingen hebben specifieke behoeften met betrekking tot energie en milieu. Ze moeten de bezoekers het nodige comfort bieden maar tegelijk besparen op de overheidsuitgaven door op hun energiekosten te beheren. Wij kunnen u helpen. U kan het technisch beheer en het energiebeheer van uw gebouwen met een gerust hart aan ENGIE Cofely overlaten. U kunt dan zelf meer focussen op uw openbaar mandaat en dat terwijl uw energiefactuur daalt.

ENGIE Cofely kan het complete beheer tijdens de volledige levenscyclus van de energie-installaties in uw gebouwen verzorgen. Energie-efficiëntie dat is waar het bij ons allemaal om draait. Samen onderzoeken we hoe we de prestaties en de rendabiliteit van uw installaties kunnen verbeteren, vooral met lokale en hernieuwbare energiebronnen. We bieden u een brede reeks van oplossingen. En wij ontwikkelen innovatieve tools om nog betere diensten aan te bieden.

Energie-efficiëntie en een hele reeks oplossingen

Technisch beheer

Energiebeheer

Dagelijks beheer en verbetering van de energie-efficiëntie van het gebouw.

Financiering en resultaatsverbintenis

ENGIE Cofely heeft een speciaal dienstenpakket ontwikkeld voor alle types van openbare gebouwen, administraties en overheidsinstellingen. We bedenken voortdurend innovatieve oplossingen en hulpmiddelen die de kwaliteit van onze dienstverlening nog kunnen verhogen en de prestaties van uw installaties kunnen verbeteren. ENGIE Cofely maakt ook het verschil door financieringsoplossingen voor te stellen op maat van uw sector. We aarzelen niet om Publiek-Private Partnerschappen (PPP) aan te gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de Sportoase-zwembaden. Daar genieten burgers van een moderne infrastructuur die energiezuinig is en die geen grote impact heeft op het budget van hun gemeente. Daarnaast werken we ook met EnergiePrestatieContracten mét een resultaatsverbintenis.

Kerncijfers

  • 95 zorginstellingen

    onder het beheer van ENGIE Cofely in België
  • 14 Sportoase-sites

    via PPP
  • 120 zwembaden

    in beheer