EnergiePrestatieContract met het OCMW van Gent voor 4 rusthuizen

EnergiePrestatieContract

Wij willen werken aan een duurzamere stad. Met die doelstelling in het achterhoofd heeft ENGIE Cofely bij het OCMW van Gent een EnergiePrestatieContract van 10 jaar getekend voor het onderhoud van 4 rusthuizen. UP naar een groenere en innovatievere toekomst!

4 rusthuizen

Dit EPC voor het OCMW van Gent betreft het technische onderhoud van 4 Gentse rusthuizen met in totaal 630 bewoners.

Warmtekrachtkoppeling & relighting

ENGIE Cofely investeert meer dan 400.000 euro in onder meer 6 installaties met warmtekrachtkoppeling en in relighting. Het doel is het energieverbruik te doen dalen.

Onderhoud & werkzaamheden

ENGIE Cofely staat in voor het onderhoud van de HVAC-installaties, voor het waterbeheer, de branddetectie en -preventie, de bewakingscamera’s en de liften. We voeren voorts ook werkzaamheden uit aan de gebouwen, kleine herstellingswerken en we volgen het energieverbruik op.

-300 ton CO2

Dankzij de investeringen kan het OCMW Gent voortaan jaarlijks gemiddeld 300 ton CO2 besparen in deze 4 rusthuizen.