Installatie van een warmtekrachtkoppeling in het Jubelpark in Brussel.

Installatie van een warmtekrachtkoppeling

In het Jubelpark staan diverse historische gebouwen: het Jubelparkmuseum, het Museum Kunst & Geschiedenis, Autoworld en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Dat is een energieverslindend geheel maar sinds ENGIE Cofely er een warmtekrachtkoppelingseenheid heeft geïnstalleerd, is het verbruik drastisch gedaald. Een geweldige stap in de richting van een groenere toekomst.

Energie: € 750.000/jaar

De gebouwen in het Jubelpark worden centraal verwarmd. Het is een enorm complex en het energieverbruik is navenant: 16 GWh, wat zorgt voor op een jaarlijkse factuur van 750.000 euro.

-700 ton CO2/jaar

Sibelga en ENGIE Cofely hebben de stookinstallatie op gas nu gelinkt aan een warmtekrachtkoppelingseenheid. Zo zien de musea hun verbruiksfactuur met 10% dalen en stoten ze jaarlijks ongeveer 700 ton minder CO2 uit.

Exploitatie en onderhoud

Sibelga, beheerder van het Brusselse elektriciteitsnet, heeft de installatie van de warmtekrachtkoppeling gedimensioneerd en gefinancierd. ENGIE Cofely heeft de werkzaamheden uitgevoerd en zal 10 jaar lang instaan voor de exploitatie en het onderhoud, met de verplichting een optimaal rendement te garanderen.

50% van de behoefte

De geproduceerde thermische energie wordt in het verwarmingssysteem van de gebouwen geïnjecteerd. 50% van de behoefte wordt op die manier ingevuld. De musea van het Jubelpark kopen die energie tegen een prijs die lager ligt dan de productieprijs van het bestaande stooksysteem (klassieke verwarming).