De Gemeenten van Meise en Londerzeel hebben een EnergiePrestatieContract afgesloten met ENGIE Cofely

EnergiePrestatieContract

Om hun klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken, hebben de gemeenten Meise en Londerzeel een EnergiePrestatieContract (EPC) afgesloten met ENGIE Cofely. Dat is de perfecte garantie om het  budget onder controle te houden en het verbruik te verlagen.

18 gebouwen

Het EnergiePrestatieContract omvat 3 rusthuizen, 1 zwembad, 4 sportcentra, 2 culturele centra, 6 scholen en 2 administratiekantoren.

700 ton CO2

De werken die ENGIE Cofely zal uitvoeren, zullen leiden tot een daling van het energieverbruik in de gebouwen met 20 tot 25%. Beide gemeenten zullen ook hun CO2-uitstoot verminderen met 700 ton per jaar.

Diverse werken

ENGIE Cofely zal onder meer de isolatie van de daken, de vervanging van de ramen, de installatie van 2 WKK-eenheden en nieuwe condensatieketels voor zijn rekening nemen. Daarnaast zullen we ook een nieuw reguleringssysteem invoeren zodat het verbruik beter beheerd kan worden, zonder daarbij aan comfort in te boeten.

De garantie van het EPC

In het geval van dit EPC, engageert ENGIE Cofely zich ertoe om, volgens het type gebouw, het verbruik te verlagen met 20 tot 25% en dit gedurende de gehele duurtijd van het contract. Wordt het gestelde doel niet bereikt? Dan storten wij het verschil terug. Kunnen wij nog meer besparen? Dan wordt de winst gedeeld.

Energie-onderhoud

Naast de garantie dat het budget onder controle wordt gehouden, garandeert het EnergiePrestatieContract ook dat de investeringen en het onderhoud van de installaties als goede huisvader worden uitgevoerd. U leest het goed, ENGIE Cofely zal in de komende 15 jaar het onderhoud en de energiemonitoring voor zijn rekening nemen.