EnergiePrestatieContract voor sportinfrastructuur en zwembaden in Luik

EnergiePrestatieContract

ENGIE Cofely heeft een EnergiePrestatieContract (EPC) afgesloten voor 6 sportinfrastructuren en 4 zwembaden in verschillende gemeentes in de regio Luik. De bedoeling? De energie-efficiëntie van de gebouwen verbeteren. UP voor een groenere toekomst!

Energiewerken

In het kader van het EPC zullen de werken die worden uitgevoerd door ENGIE Cofely gefinancierd worden door de betrokken gemeentes. Op het programma: de installatie van WKK-eenheden, zonnepanelen, nieuwe verwarmingsketels en een gecentraliseerd technisch beheersysteem.

Lager verbruik

Als tegenprestatie engageren wij ons ertoe om het energieverbruik van de bestaande gebouwen met 36% te verlagen op straf van dwangsommen. Het contract omvat een luik technisch onderhoud en een all-in garantie voor 15 jaar.