Net zoals veel andere zorginstellingen zag het Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis van Aalst zijn energiekosten voortdurend stijgen. In hun zoektocht naar meer efficiëntie kwamen ze terecht bij een WKK-installatie of warmtekrachtkoppeling. Hierbij wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof, waardoor de kosten flink dalen. Voor de installatie gingen ze aankloppen bij ENGIE Cofely.

Beschrijving van de installatie

De WKK-installatie heeft een elektrisch vermogen van 637 kW, een thermisch vermogen van 746 kW en een rendement van respectievelijk 41,1 % en 48,1 %. Het gasverbruik bedraagt 1550 kW.

40 % van de behoeften gedekt

De geproduceerde thermische energie wordt in het verwarmingssysteem van het gebouw geïnjecteerd en dekt ongeveer 40 % van de behoeften. Het ziekenhuis koopt die energie tegen een prijs die lager ligt dan de productieprijs van het bestaande stooksysteem.

Energiebesparing  

In 2015 slorpte het energiebudget van de zorginstelling nog 3,2 miljoen euro op. Dankzij de WKK-installatie daalden de kosten voor verwarming, warm water en elektriciteit met 10%. Ook de CO2-uitstoot verminderde met ongeveer 710 ton per jaar.

Onderhoudscontract

De WKK-installatie werd gekoppeld aan een onderhoudscontract voor een periode van 10 jaar,  met de bijbehorende verplichting een optimaal rendement te garanderen.