Voor de reductie van haar energiefactuur kiest Nitto Belgium voor de installatie van een WKK van 1.5MW. Met deze installatie gaat een investering gepaard van 2 miljoen Euro die Nitto wenst terug te verdienen over een periode van 3 à 4 jaar.

De door de WKK geproduceerde elektriciteit wordt ter plekke door Nitto verbruikt, terwijl de warmte die de gasverbrandingsmotor produceert nuttig gebruikt wordt in het productieproces dankzij het inbouwen van 21 warmtewisselaars in het bestaande proces.

De bouw van de ins​tallatie vindt plaats door een nauwe samenwerking tussen ENGIE Fabricom (proces integratie) en ENGIE Cofely (gasmotor). Na de bouw staat ENGIE Cofely in voor het onderhoud van de installatie over een periode van 10 jaar. De installatie zal operationeel zijn begin 2017.

Nitto koos voor ENGIE omdat het, naast een bewezen track record zowel op gebied van WKK als industriële dienstverlening, een totaaloplossing kon aanbieden.

Nitto Belgium is onderdeel van de wereldwijde Nitto Group. In Europa produceert en verwerkt de Nitto Group producten zoals dichtingsschuimen, verstevigende en dempende materialen en industriële kleefbanden. Deze producten vinden hun toepassing in markten zoals automobiel, vliegtuigbouw, elektronica, waterfiltratie, meubelproductie, papierproductie, metaalverwerking en de hygiënemarkt met componenten voor luierproductie. Meer informatie op www.nitto.com