ENGIE Cofely heeft 2 nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) geïnstalleerd voor Sibelga, de beheerder van het Brusselse gas- en elektriciteitsnet. Deze 2 installaties zullen jaarlijks 1.400MWh elektriciteit produceren.​

Het gaat hier over de 9e en 10e installatie die ENGIE Cofely realiseert voor Sibelga, die hierdoor kan rekenen op een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van 15.000MWh per jaar.

De geproduceerde elektriciteit compenseert het verlies dat optreedt op het distributienet. De warmte wordt gebruikt om grote appartementsgebouwen, scholen en musea te verwarmen.

Elk jaar wordt door deze 10 WKK-installaties 2.022 ton CO2 uitgespaard.