Ook voor de Sportoase ‘Stede Akkers’ heeft Cofely Services, gespecialiseerd in o.a. het beheer van technische installaties voor sport- en vrijetijdsvoorzieningen in België, actief meegewerkt aan een beter en duurzaam energiebeheer van het zwembadcomplex.

Cofely Services werkt technische ontwerpen uit die het energieverbruik tot het absolute minimum beperken,
van het ontwerp tot de exploitatie van het centrum. De Sportoase-complexen, een joint venture van Cofely Services en de Groep Van Roey worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd met het oog op optimale energieprestaties en duurzaamheid.

Voor deze 9de Sportoase zijn op alle energievormen verregaande maatregelen genomen om tot een zeer energiezuinig gebouw te komen, zo kunnen we spreken over een globaal minderverbruik van ongeveer 25 à 30% t.o.v. een conventioneel zwembadcomplex.

Gasverbruik :
• Installatie van een condenserende, hoog rendementsgasketel en een centraal warmtepompsysteem gekoppeld aan luchtgroepen met doorgedreven warmte-recuperatiesystemen voor de ontvochtiging van de zwembadlucht en frequentieregelaars op ventilatoren voor een efficiënte debietregeling en besparing op het elektrisch verbruik.

Elektrisch verbruik : 
• Implementatie van een performant gebouwenbeheersysteem voor de sturing en overwaking van het geheel.
• Automatische regeling op de verlichting met bewegingssensors in de kleedkamers, toiletten, gang, kantoren, enz. zodat deze niet permanent verlicht zijn en hierdoor actief verspilling tegen gaan.
• Onderwaterverlichting via LED technologie.

Waterverbruik :
• Uiteraard worden ook maatregelen genomen om de waterfactuur drastisch te verminderen door het spoelwater te recupereren door de implementatie van installaties als Reverse Osmose. Hiermee wordt ongeveer 70% van het verbruikte afvalwater gerecupereerd.
• Het regenwater wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt voor de sanitaire installaties.

Het dak is voorzien van zonnepanelen met een vermogen 10kilowatt-piek, voor een jaarlijkse opbrengst van 8500 kilowattuur.

Verder is het opvolgen van het energiegebruik van het gebouw (gas, water & elektriciteit) volledig geautomatiseerd en kan deze via een door Cofely ontworpen systeem (nl. PULS) dagelijks gemonitord worden.