Persbericht

Het project omvat een biomethaniseringseenheid van SIBIOM, energiefiliaal van ENGIE Cofely en het Agentschap voor Regionale Ontwikkeling IDETA. In 2014 werd het project al opgestart, en in mei 2016 werd een aanvraag voor een gecombineerde vergunning ingediend. Maar intussen zijn de plannen zowel op technisch als ecologisch vlak geëvolueerd. Ook werd er rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden en de adviezen van de verschillende overheidsdiensten. Al die zaken worden gecombineerd in een nieuwe vergunningaanvraag, die op 28 februari wordt ingediend. De eenheid zal naar verwachting in de zomer van 2020 operationeel zijn.

SIBIOM heeft als doel om een biomethaniseringseenheid op te richten in het industrieterrein van Leuze-Europe (Leuze-en-Hainaut). Het geproduceerde biomethaan wordt daar in het aardgasnet geïnjecteerd om warmtekrachtcentrales in Wallonië te bevoorraden. Eind 2016 vroeg SIBIOM om een opschorting van de procedure, zodat het project kon worden aangepast. De mogelijkheid om biomethaan rechtstreeks in het ORES-distributienetwerk te injecteren werd er bijvoorbeeld aan toegevoegd.

 

Mengen van energie-inputs op lange termijn en injectie op het ORES-gasnetwerk

De plannen van de nieuwe vergunningsaanvraag die SIBIOM op 28 februari zal indienen, versterken de bijdrage van energiegewassen met 100.000 T per jaar. Dat betekent een jaarlijkse productie van 97 GWh biomethaan, en een impact op de nuttige landbouwoppervlakte die beperkt blijft tot 1,79% voor Picardisch Wallonië. 

De biomassa die nodig is voor de werking van de installatie zal bestaan uit lokale energiegewassen (maïs en bieten). De nieuwe vergunningaanvraag voorziet desalniettemin in de geleidelijke invoering van restanten van akkerbouwgewassen (kaf, graanstof…), energiegewassen (rogge, sorghum…) en bijproducten van de agrovoedingssector. Deze toekomstige mix van inputs zal de ontwikkeling van energie tussengewassen bevorderen, agrarische bijproducten valoriseren en geen invloed hebben op het landgebruik in plaats van op voedselgewassen. Dit alles kan geleidelijk gebeuren, na vijf jaar gebruik van de installatie, zodat de landbouwers zich kunnen toeleggen op dit nieuwe marktsegment en SIBIOM de processen volledig kan controleren.

Het geproduceerde gas wordt rechtstreeks geïnjecteerd in het ORES-distributienetwerk dat het bedrijventerrein van Leuze-Europe bevoorraadt. Dat is een belangrijke technische wijziging van het project: initieel werd gekozen voor het FLUXYS-netwerk. Door te kiezen voor ORES, kan de compressie- en zuiveringszone voor biogas beperkt worden tot 4 bar (in plaats van 15 bar voor FLUXYS). Ook de energiekosten voor de injectie worden daardoor tot een minimum herleid. De nieuwe plannen van de eenheid optimaliseren bovendien de organisatie van het verwerkingsproces van de input, en van de gasreiniging.

 

Een industrieel én milieubewust project

De eenheid zal een kwart van het aardgasverbruik van de bedrijven op het industrieterrein van Leuze-Europe verzorgen. Door een deel van het verbruik van fossiel aardgas te vervangen door methaan uit hernieuwbare bronnen wil SIBIOM bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot met 22.260 T per jaar – dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 12.000 auto’s of 3.600 woningen.

De verkoop van « garantie van oorsprong » certificaten (GO’s) aan exploitanten van warmtekrachtkoppeling op aardgas, overeenkomstig met het onlangs gepubliceerde vademecum van de Waalse Commissie voor Energie (CWAPE, 11/01/2019), garandeert niet alleen de rentabiliteit van het project op lange termijn. Het maakt het ook mogelijk om hun warmtekrachtkoppelingsproces te ‘vergroenen’.

Naast de positieve gevolgen voor het milieu, biedt dit project ook een uitgelezen kans wat betreft de diversificatie van activiteiten en inkomsten voor de lokale landbouw. In het bijzonder voor de ongeveer honderd landbouwers die kandidaat-partners zijn.

 

Pierre Vandewattyne, directeur-generaal van IDETA: « De afgelopenzes jaar heeft IDETA duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatveranderingen tot een van haar topprioriteiten gemaakt. De productie van ‘groen’ gas in Picardisch Wallonië zal het mogelijk maken om in de energiebehoeften van de regio te voorzien en ze te voorzien van een duidelijk perspectief op energietransitie.» 

Stan de Pierpont, CEO ENGIE Cofely: « Het is de ambitie van ENGIE om van België een rolmodel in energie-efficiëntie te maken, met steeds meer lokale en groenere energie. Groene gassen, waaronder biomethaan, maken deel uit van de oplossingen die wij ontwikkelen om dit doel te bereiken. Het project Leuze-en-Hainaut illustreert perfect ons engagement om koolstofarme en betrouwbare energie te bekomen – dankzij de expertise van de teams van ENGIE Cofely. ».