Novela blaast 10 kaarsjes uit. De onderneming, die in 2008 werd opgericht door ENGIE Cofely, is actief in de schoonmaak en het onderhoud van technische installaties. Novela is echter bovenal een onderneming met een sociale missie. Het doel: een vak aanleren en een job aanbieden aan mensen die moeilijkheden ondervinden in hun zoektocht naar werk.

Een tiental mensen (naargelang van het aantal vertrekken en het aantal nieuwe aanwervingen), begeleid door een manager en een ploegbaas, werkt permanent voor Novela. Novela? De naam zegt u wellicht niets, maar deze onderneming, die de integratie in de arbeidsmarkt door professionele tewerkstelling nastreeft, viert dit jaar zijn tienjarig bestaan.

Tien jaar zijn er al voorbijgegaan sinds ENGIE Cofely samen met Global Services en Sonam, de twee andere aandeelhouders, dit bedrijf op poten heeft gezet om de werkloosheid en de sociale uitsluiting te bestrijden. Bij Novela is men er dan ook van overtuigd dat integratie op de arbeidsmarkt gebeurt door tewerkstelling, opleiding en professionele begeleiding in een toekomstgerichte en hoopgevende onderneming.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat centraal in het project

Novela is een onderneming zoals alle andere, met dit verschil dat ze enkel laag gediplomeerde mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben hun plekje in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Mensen die om uiteenlopende redenen uitgesloten worden uit het arbeidscircuit. Leeftijd of afkomst doen er niet toe. Belangrijk is alleen diversiteit en wederzijds respect. Novela heeft trouwens het Diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen in 2016.

De opleiding en de concrete, betaalde tewerkstelling op zich maken het deze mensen mogelijk om hun zelfvertrouwen te herwinnen, hun leven te verbeteren en samen met de onderneming te groeien om uiteindelijk, na enkele jaren, misschien op eigen kracht verder te kunnen.

Volledige dienstverlening

Novela is niet alleen een onderneming met een sociale missie, het is ook een onderneming die diensten verkoopt. De Brusselse entiteit is actief in de schoonmaak en het onderhoud van technische installaties en zorgt voor alles van offerte tot uitvoering, inclusief een verslag over de uitgevoerde werkzaamheden.

Enkele voorbeelden: schilderwerken, schoonmaak en onderhoud van verlichtingsinstallaties, reiniging van koelsystemen, onkruidverdelging, industriële reiniging en opfrissing van lokalen, HVAC-installaties…

Gelukkige verjaardag!