Vandaag dinsdag 9 januari bezegelen de gemeenten Meise en Londerzeel hun partnerschap met ENGIE Cofely met de bedoeling de energieprestatie van 18 gebouwen te optimaliseren. Daarmee willen ze hun uitstoot met 700 ton CO2/jaar terugdringen en een belangrijke stap zetten in het behalen van hun klimaatdoelstellingen.

De energieprestatie van gebouwen is een van de belangrijke uitdagingen van de energietransitie. Dit vergt een benadering op lange termijn op het niveau van de technische installaties en een optimaal gebruik ervan. Feit is echter dat veel gemeenten vandaag geconfronteerd worden met een verouderend vastgoedpark.

Het is in die optiek dat de gemeenten Meise en Londerzeel beslisten om het voortouw te nemen door een energieprestatiecontract (EPC) af te sluiten met ENGIE Cofely. Dit contract betreft 3 woonzorgcentra, 1 zwembad, 4 sportcentra, 2 culturele centra, 6 scholen en 2 administratieve gebouwen.

Met de ingrepen van ENGIE Cofely zal het energieverbruik van deze gebouwen met 20 tot 25% kunnen worden teruggedrongen. De werken starten in het eerste kwartaal 2018. Het gaat onder meer om de isolatie van de daken, de vervanging van ramen, de installatie van 2 warmtekrachtkoppelingsinstallaties en van nieuwe condensatieketels, alsook de installatie van nieuwe regelsystemen voor een beter beheer van het verbruik zonder aan comfort in te boeten.

ENGIE Cofely zal gedurende de komende 15 jaar ook instaan voor het onderhoud en de energetische opvolging, een materie waarmee het terdege vertrouwd is. ENGIE Cofely is namelijk al 50 jaar actief in dit domein en behaalde reeds meerdere EPC-contracten, met name in Gent, Luik en Antwerpen.

Wat is een EPC ?
Zijn energieverbruik willen terugdringen, is een goede zaak. Maar met een resultaatsgarantie is het nog beter. En dat is precies de bedoeling van een EPC. In het geval van het contract met de gemeenten Meise en Londerzeel verbindt ENGIE Cofely zich ertoe om afhankelijk van het type gebouw het verbruik met 20 à 25% te verminderen tijdens de volledige duur van het contract. Als het er niet in slaagt deze doelstelling te behalen, betaalt ENGIE Cofely het verschil terug. Als het meer weet te besparen, dan wordt de winst gedeeld. De gemeenten krijgen dus de garantie van een beheerst budget, maar ook de zekerheid dat de investeringen en het onderhoud in deskundige handen zijn, want het is ENGIE Cofely dat deze taken de komende 15 jaar op zich neemt.

Onze expertises

  • Energieprestatiecontract

    Hefboom voor energieperformantie en een budget onder controle

    Lees meer

  • Energieperformantie

    Wij helpen u uw energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen

    Lees meer