ENGIE Cofely heeft in samenwerking met ENGIE Fabricom 2639m² fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op de carports van de niet-overdekte parkings van de Luikse universiteit.

Deze panelen zullen ongeveer 400.000kWh/jaar produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 100 huishoudens. De opgewekte energie zal rechtstreeks 2 elektrische cabines bevoorraden en dus niet in het elektriciteitsnet geïnjecteerd worden maar wel bestemd zijn voor universiteitsgebouwen. Dit project kadert in de doelstelling van de universiteit om haar ecologische voetafdruk te beperken. Op de universiteitscampus is ENGIE Cofely ook verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die gevoed wordt met pellets alsook 2 andere WKK’s met motor/gas. In totaal zal elk jaar 12.000 ton CO2 uitgespaard worden door deze installaties.
Meer info op de site van de ULg​