Zoekt u een manier om uw gebouw duurzaam te renoveren en energie-efficiënter te maken? En overweegt u om dit te doen via een energieprestatiecontract of EPC, maar twijfelt u nog omwille van de kosten? Weet dan dat u uw EPC kunt financieren zonder dat uw kapitaal in gevaar komt.

Zoekt u een manier om uw gebouw duurzaam te renoveren en energie-efficiënter te maken? En overweegt u om dit te doen via een energieprestatiecontract of EPC, maar twijfelt u nog omwille van de kosten? Weet dan dat u uw EPC kunt financieren zonder dat uit uw eigen fondsen moet putten. In ons fictieve voorbeeld bespaart een stad maar liefst € 110.000 per jaar. De moeite van het bekijken waard …

Drie financieringsmogelijkheden

Er is een EPC voor elk budget – het spreekt voor zich dat de kost afhangt van de ambitie van uw stad of gemeente en van welke investeringen er aan de orde zijn.

  • Hetzij zoals de stad Geel die besloot de kost voor deze energiebesparende maatregelen zelf te financieren en de energiekostenverlaging te gebruiken om de gerealiseerde investeringen te betalen. Van zodra de financiering is terugbetaald, komen de energiebesparingen volledig ten gunste van de stad Geel, die over modernere, energiezuinigere en comfortabele gebouwen zal beschikken.
  • Hetzij via een Energy Service Company (ook wel een ESCo) en eventueel via zijn financiële partner, zoals in het onderstaande schema is voorgesteld. In het geval van het schema wordt u eigenaar van de installatie op datum van de voorlopige oplevering. In dit verband komt u altijd in aanmerking voor subsidies.
  • Hetzij via de methode van financiering as-a-service: ENGIE levert u een dienst met een gegarandeerde energiebesparing, investeert in de installaties op uw site en blijft er eigenaar van. Zo daalt uw energiefactuur. In dit geval komt u niet in aanmerking voor subsidies aangezien u geen eigenaar bent van de nieuwe installaties.

De tweede oplossing is bijzonder interessant wanneer uw bedrijf of uw openbare instantie niet zelf de volledige investering wil financieren. Dit kan afhangen van het beoogde rendement, de schuldenlast of de meer of minder gunstige omstandigheden die uw bedrijf of openbare instantie kan verkrijgen in een markt waarin de tarieven historisch laag blijven.

Meer dan 9000 euro winst per maand: een cijfervoorbeeld

Neem nu een fictief voorbeeld van een energieprestatiecontract voor een stad die gefinancierd wordt via een ESCo en zijn financiële partner, op een looptijd van 12 jaar (144 maanden). De gewaarborgde energiebesparing bedraagt € 110.000 per jaar of € 9.170 per maand.

  • Totale energierekening: € 450.000
  • Vereiste investering: € 1.050.000
  • Fictief financieringspercentage van de bank: 1,7% over 144 maanden
  • Maandelijkse betaling: € 8.122,28 of een totaal van € 1.169.608 voor 144 maanden
  • Nettovoordeel per maand: € 1.044,39
  • Energiebesparing (voor onderhoud): 24%

De openbare instantie betaalt maandelijks € 8.122,28 voor een maandelijkse besparing van 9.170 €, hetzij 11% van de opgeleverde besparing. Ze schrijft dus gedurende 12 jaar een onmiddellijke winst van € 1.044,39 per maand op haar rekening. Naast een besparing van 24% op zijn energiefactuur heeft de klant dus een nettowinst (vóór exploitatiekosten) van 11% op zijn investering.

Om de goede werking van de installatie en de energiebesparing gedurende de 12 jaar van het contract te garanderen, wordt het EPC aan een onderhoudscontract gekoppeld.

Wil u ook renoveren én geld besparen? Contacteer ons via epc@engie.com