ENGIE Cofely Luxemburg en Powerdale, een bedrijf dat totaaloplossingen ontwikkelt op het vlak van elektrische mobiliteit en Energy Management, hebben een contract afgesloten met 5 Luxemburgse distributiebeheerders (Creos, Sudstroum, Electris, Ville d'Ettelbruck en Ville de Diekirch). Het contract betreft de levering en installatie van 800 publieke laadinstallaties voor elektrische voertuigen in Luxemburg alsook het onderhoud ervan gedurende 12 jaar.​

Jaarlijks zullen ​200 van deze laadpalen geïnstalleerd worden tussen 2017 en 2020. ENGIE Cofely Luxemburg zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de infrastructuur, en Powerdale zal de laadpalen en de online applicatie voor het platform leveren.

Een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit op het Luxemburgse grondgebied die de ENGIE Groep als een belangrijke speler in deze markt positioneert.​