Howest-student Arne Seurinck ontving de prijs uit handen van Kris Michiels, Operations Manager bij ENGIE Cofely.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar was ENGIE Cofely betrokken bij de ceremonie voor de uitreiking van de titel “Energy Manager of the Year”, een initiatief van ENERGIK (Vlaamse vereniging voor energie-en-milieutechnologie) in samenwerking met de Hogeschool Howest en AP. Net als vorig jaar hebben ENGIE Cofely en Eandis ervoor gekozen om het proefschrift van een jonge Master in Energy Management te belonen door hem/haar te benoemen tot “Junior Energy Manager of the year”. Nieuw voor dit jaar: er werd een tweede prijs toegekend aan de “Energie/Milieu”-manager van een bedrijf.

Tijdens deze avond ligt de focus op het waarderen van jongeren op zoek naar duurzame oplossingen voor de bedrijfswereld waarin ze binnenkort zullen werken of dat sinds kort al doen. De geselecteerde projecten werden gekozen op basis van vier criteria: hun inbreng op het gebied van energie-efficiëntie, het behalen van de klimaatdoelstellingen, de energietransitie en tot slot de mate waarin ze andere bedrijven kunnen inspireren.

Howest-student Arne Seurinck ontving op donderdag 25 oktober de prijs “Junior Energy Manager of the Year”. Hij maakte in het kader van zijn bachelorproef een energiestudie voor het bedrijf Total. Het gaat om een geheel aan maatregelen waardoor het bedrijf op jaarbasis kan besparen op haar energiefactuur. Een cheque van 1.000 euro werd hem overhandigd door onze collega Kris Michiels, Operations Manager bij ENGIE Cofely.

Een eervolle vermelding gaat naar AP student Lennert Oostvogels omwille van zijn bachelorproef en de ontwikkeling van een online tool voor de onderhoudsplanning van offshore windenergie.

Uit het bedrijfsleven werden de milieumanagers Patricia Van Malderen en Jan Geeraerts van Carrefour, beloond, in het bijzonder voor de vernieuwende projecten die zij realiseren op het vlak van warmterecuperatie. Zo bouwden zij recent een nieuwe vestiging in Koksijde die puur op gerecupereerde warmte werkt en die met andere woorden niet op gas werkt.

Gefeliciteerd aan de winnaars! Klik hier voor meer informatie: http://www.energymanageroftheyear.be/