ENGIE wil van België een rolmodel in energie-efficiëntie maken. Het energiebeheer van gemeentelijke gebouwen – of het nu gaat om sportaccommodaties, ziekenhuizen of scholen – is voor veel lokale overheden een ecologische en financiële uitdaging van formaat. Daarom hebben heel wat steden en gemeenten al een beroep gedaan op ENGIE en een energieprestatiecontract (EPC) gesloten. Dit laat hen toe om hun energiefactuur aanzienlijk te doen dalen, ook op lange termijn. Op 14 en 15 februari zakt ENGIE af naar het Salon des Mandataires in Marche-en-Famenne om de voordelen van energieprestatiecontracten toe te lichten aan de lokale autoriteiten.

Lokale overheden kunnen een belangrijke rol spelen om België mee op de kaart te zetten op vlak van energie-efficiëntie. Dat doen ze door de juiste lokale, groene en digitale energiekeuzes te maken voor hun gemeente. Na Londerzeel en Meise, de projecten in de provincie Luik (via Renowatt) koos onlangs ook Geel voor een duurzame toekomst in samenwerking met ENGIE.

 

Wat betekent EPC nu precies? 

Concreet huurden de gemeenten ENGIE Cofely in – een dochteronderneming van ENGIE die bedrijven en lokale overheden bijstaat in hun energie-uitdagingen – om energiebesparende maatregelen in hun verschillende gebouwen voor te stellen en uit te voeren. Dat gebeurt op basis van een energieprestatiecontract (EPC), een langetermijncontract dat zich richt op het verminderen van het energieverbruik.

ENGIE Cofely treedt op als een energiedienstverlener (ESCO) en neemt het volledige energiebeheer voor haar rekening. Zo is ze verantwoordelijk voor de analyse, implementatie en monitoring van kostenbesparende maatregelen en het dagelijks onderhoud en beheer van technische installaties.

Daarnaast gaat ENGIE voor een continue optimalisatie van de energieprestaties. Zo garandeert het energiebesparingen gedurende de volledige looptijd van het contract. Meer nog, het gaat om een resultaatsverplichting. Als de voorgelegde spaargaranties niet worden behaald, zal ENGIE Cofely het verschil terugbetalen.

Worden er betere energieresultaten behaald, dan plukken beide partijen daar de vruchten van. Iedereen heeft er dus baat bij om zoveel mogelijk te sparen. Stad Geel, die een EPC voor 12 jaar heeft gesloten bij ENGIE, zal 45% van haar elektriciteits- en 18% van haar aardgasverbruik kunnen besparen.

 

Bij welk type gebouwen is een energiebesparing mogelijk?

Een energieprestatiecontract is vooral van toepassing op grote gebouwen of groepen van meerdere gebouwen die kampen met een hoog energieverbruik. Neem nu opnieuw het voorbeeld van Stad Geel: daar heeft het energieprestatiecontract betrekking op 10 gebouwen, waaronder het stadhuis, zwembad, bibliotheek, cultureel centrum en enkele scholen. Elk van deze gebouwen wordt sinds januari 2019 door ENGIE beheerd én onderhouden.

Vooral scholen, sportaccommodaties en ziekenhuizen in steden en gemeenten hebben vaak nog heel wat potentieel om minder energie te verbruiken. U vindt alvast de nodige informatie terug in een brochure die u kunt downloaden via onderstaande link. U ontdekt er de specifieke kenmerken van deze gebouwen én de potentiële energiebesparing:

Meer informatie over energieprestatiecontracten?