ENGIE Cofely et le CHR de Huy ont signé le premier contrat de performance énergétique (CPE) en Wallonie dans le secteur hospitalier. 

In het kader van dit contract financiert het ziekenhuis de werken die door ENGIE Cofely uitgevoerd zullen worden, en ENGIE Cofely zal ook gedurende een periode van 10 jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van installaties. Het doel van deze werken is een daling van 26% van het energieverbruik van het ziekenhuis te verwezenlijken. Het contract kadert in het Renowatt-project, een pilootproject voor de renovatie van publieke gebouwen in de provincie Luik op het vlak van energiegebruik, dat ondersteund wordt door de GRE (Groupement de Redéploiement Economique), de Waalse regionale overheid en de Europese Unie.
Het Regionaal Ziekenhuis van Huy is één van de belangrijkste werkgevers in de regio, en telt
  • 320 bedden
  • 4 ziekenhuislocaties
  • Meer dan 200 dokters waarmee samengewerkt wordt
  • 1200 medewerkers
In het kader van dit contract werd het onderhoud verbonden aan een energieprestatiecontract waarbij de leverancier zich ertoe verbindt om een bepaald bedrag te besparen op het energieverbruik.
De energieprestaties van het Regionaal Ziekenhuis van Huy
Werken met als doelstelling het energieverbruik van de gebouwen te verbeteren. Deze gaan midden 2017 van start en bestaan vooral uit de installatie van nieuw materieel:
  • Vervanging van de verwarmingsketels door condensatieketels
  • Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie
  • Installatie van warmtepompen
  • Uitwerken van een centraal technisch beheer
  • Systemen voor de recuperatie van energie uit uitgaande lucht
  • Vervanging van circulatie- en andere pompen
ENGIE Cofely is ook verantwoordelijk gedurende een periode van 10 jaar voor het onderhoud van de technische installaties van het ziekenhuis, zowel preventief als reactief, en zowel voor de grote onderhoudsbeurten als de normale vervangingen. Hieronder vallen dus de HVAC-installaties, de elektrische installaties (laag- en hoogspanning), het sanitair, de verlichting en de branddetectie.