ENGIE en Havenbedrijf Antwerpen hebben een concessieovereenkomst van dertig jaar getekend voor de bouw en de exploitatie van een Alternatieve Energiehub. De hub combineert het aanbod van LNG, CNG en elektriciteit voor transportdoeleinden.

Als we de klimaatuitdagingen willen aangaan, dan moeten we energie anders gaan produceren en verbruiken. Dat is echter slechts één aspect van de energietransitie. We moeten ook de mobiliteitskwestie aanpakken.
Het transport van mensen en goederen verbruikt immers ontzettend veel energie. De uitstoot van CO2 en broeikasgassen is evenredig. Wist je dat in Europa het wegvervoer verantwoordelijk is voor dertig procent van de CO2-uitstoot en voor achttien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen?

Referentie in duurzame mobiliteit

ENGIE wil deze uitdagingen aangaan en haar positie van leider in de energietransitie versterken. Daarnaast wil de Groep uitgroeien tot de referentie voor het aanbieden van duurzame mobiliteitsoplossingen voor haar klanten.
Een eerste opvallende realisatie komt in de haven van Antwerpen: een Alternatieve Energiehub voor mobiliteit en transport. Vandaag ondertekende ENGIE hiervoor de concessieovereenkomst met het Antwerpse Havenbedrijf. De overeenkomst heeft een looptijd van dertig jaar.

LNG, CNG en elektriciteit

De energiehub combineert het aanbod van LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas), CNG (Compressed Natural Gas, samengeperst aardgas) en elektriciteit.
De hub bestaat uit:
• Een shore-to-ship LNG-bunkerstation voor de binnenscheepvaart, kleine kustvaarders, baggerschepen en sleepboten – dit is trouwens een Europese primeur
• Een LNG- en CNG-tankstation voor vrach​twagens, bussen en personenwagens
• Elektrische snelladers voor elektrische voertuigen
ENGIE LNG Solutions is de concessiehouder en commerciële exploitant. De bouw, het onderhoud en beheer zal zij laten verzorgen door respectievelijk ENGIE Fabricom en ENGIE Cofely.

Zero emissies

Heel de installatie is zodanig ontworpen en geoptimaliseerd dat ze geen stoffen of gassen uitstoot. Ze maakt gebruik van het boil-off optimalisatieproces.