Aardgas bestaat voor 95% uit methaan en ontstaat uit de langzame ontbinding van organische materie (plankton, algen…). De rijke reserves en de goede verspreiding van de gasvelden over de hele aarde zorgen dat aardgas, en dan in het bijzonder vloeibaar aardgas, een duurzame alternatieve bron van energie is.

Duurzame oplossingen op basis van gas

Gas is een bron van energie die de CO2-uitstoot in de industrie, de transportsector en de elektriciteitsproductie drastisch kan verminderen. Het is een perfecte vervanger voor steenkool en stookolie. Het is een onmisbaar element voor een stabiel elektriciteitsnet, en voor een gedecentraliseerd energiesysteem, met een kleine ecologische voetafdruk en een digitale insteek. Aardgas bestaat in verschillende vormen, waaronder vloeibaar aardgas (LNG) en biedt duurzame en innovatieve oplossingen voor uw gemeente, uw industriesector of uw bedrijf. ENGIE Cofely helpt u op weg naar een zachte transitie richting een wereld zonder CO2-uitstoot.

Waarom aardgas vloeibaar maken?

Aardgas wordt vloeibaar gemaakt bij een temperatuur van -160°C . Zo kan het van de verafgelegen ontginningsgebieden makkelijker getransporteerd worden naar de verbruiksgebieden, want vloeibaar gas neemt minder volume in dan in gasvorm. Het wordt met tankers over zee aangevoerd en dan in LNG-terminals weer in gas omgezet waarna het in het netwerk wordt geïnjecteerd.

Een schonere verbranding, én goedkoper

Dankzij gas wordt de energietransitie goedkoper. Anders dan bij 100% elektrische oplossingen vergen oplossingen op gas geen enorme investeringen. De verbranding van gas heeft bovendien alleen maar stoom als residu. Er is geen spoor van roet, stof of rook. Enkele markante cijfers over aardgas:

  • 30% minder CO2-uitstoot dan stookolie
  • 45% minder CO2-uitstoot dan steenkool
  • 2 keer minder uitstoot van stikstofoxide (NOX)
  • Zeer lage uitstoot van zwaveldioxide (SO2)

Uw LNG-project van A tot Z

ENGIE Cofely begeleidt u tijdens de hele levenscyclus van uw LNG-installatie. U kunt op ons rekenen voor:

  • Projectbeheer tijdens de bouwfase
  • Regelen van de vergunningen voor de bedrijfskritische installaties
  • Exploitatie en onderhoud voor de duur van het contract (inclusief preventief en curatief onderhoud)
  • Financieringsoplossingen

Maar ook CNG

Naast de LNG-projecten is ENGIE Cofely ook actief in CNG-installatie- en onderhoudsprojecten. Wij bieden ook LNCG-oplossingen gecombineerd met warmtekrachtkoppelingsinstallaties.