Bedrijven en overheden richten zich liefst op hun kernactiviteiten. Maar ze willen hun mensen ook een omgeving bieden waar comfort, veiligheid en energie-efficiëntie hand in hand gaan. Daarom hebben ze een vertrouwenspartner nodig die het technisch beheer van hun gebouwen en een aantal personeelsgebonden diensten van hen overneemt. ENGIE Cofely is daar dankzij zijn aanbod Geïntegreerd Facility Management (IFM) de ideale partner voor.

IFM, 3 grote pijlers

Bij ENGIE Cofely betekent geïntegreerd facility management een combinatie van hard services (onze kernactiviteit: diensten voor gebouwen), soft services (diensten voor personen) en energie-efficiëntie. We staan in voor het goed functioneren en de energieperformantie van technische installaties. We zorgen voor slimme en milieuvriendelijke gebouwen en voor de veiligheid en het comfort van de mensen die erin werken. Dankzij deze geïntegreerde aanpak kunnen we altijd de beste prijs-kwaliteitsverhouding garanderen.

Performante diensten op maat

We passen onze werkwijze aan uw bedrijfscultuur en aan uw noden aan. Daarom bieden we u een compleet en flexibel dienstengamma. We garanderen u:

 • Kostenbesparing

 • Resultaatsgarantie

 • Oplossingen op maat

Hard- & soft services

We maken een onderscheid tussen 2 types diensten.

De hard services zijn diensten voor gebouwen. Meer bepaald op het technisch onderhoud en op het beheer en de optimalisering van de water- en energiestromen. We verzekeren een optimale werking van uw technische installaties en een opwaardering van uw gebouwen.

De soft services hebben betrekking op de mensen in de gebouwen. Ze hebben tot doel een werkomgeving te scheppen die afgestemd is op de behoeften van werknemers en bezoekers:

 • Service Desk
 • Schoonmaakdienst
 • Onderhoud van de groene ruimte
 • Catering
 • Move Management
 • Space Management
 • Onthaal
 • Mailroom & distributie
 • Kleine herstellingen
 • New office management

Onze aanpak

ENGIE Cofely onderscheidt 6 grote onderdelen in het beheer van een IFM-contract

 1. Informatieanalyse
 2. Vergelijking met onze data en benchmarking
 3. Resultaatsverbintenis
 4. Uitvoeren van het contract
 5. Operationeel beheer
 6. Reporting en continue bijsturing

Multinationals, bedrijven en instellingen

Geïntegreerd facility management is in eerste instantie gericht op multinationals die op zoek zijn naar een globaal contract. Zo verzorgt ENGIE Cofely het IFM voor onder meer Alstom, ABB, Stora EnsoIBM en Johnson&Johnson. Maar ook overheidsbedrijven zoals De Lijn of particuliere bedrijven die zich vooral op hun kernactiviteiten willen richten, tonen steeds meer interesse in IFM. Datzelfde geldt voor publieke instellingen zoals stations en ziekenhuizen.

Kerncijfers

 • 40 miljoen

  euro omzet
 • 40 contracten

  voor geïntegreerd facility management
 • 450 medewerkers

  (exclusief onderaannemers)
 • 15 à 20% besparing

  bij het outsourcen van alle facilitaire diensten