Zorgen dat de technische installaties van een gebouw perfect werken en dat energie op een rationele manier gebruikt wordt. Gebruikers een maximaal comfort bieden en aan bedrijven de mogelijkheid geven om storingvrij te werken. Dat is waar ons beroep om draait.

De combinatie van onze diensten kan op een transparante manier ingepast worden in uw activiteiten, wat die ook zijn. Ons doel: u de mogelijkheid bieden om minder te verbruiken en tegelijk waken over het optimale comfort van de gebruikers.

Verschillende soorten diensten

De hard services zijn diensten aan gebouwen en installaties. Ze omvatten verschillende soorten prestaties:

  • Gepland preventief onderhoud
  • Onderhoud met een reactieve helpdesk
  • Exploitatie van uw technische en bedrijfskritische apparatuur
  • Onderhoud op maat met als doel de efficiëntie te optimaliseren en de onderhoudsperiode te beperken.
  • Reliability Centered Maintenance (RCM), aangepast aan de kritische factor van de apparatuur

Een partner op lange termijn

Wij helpen u met al uw vragen over wettelijke, operationele en duurzaamheidsvereisten in het kader van contracten met een duidelijk  gedefinieerd serviceniveau (SLA). Bovendien gaan onze exploitatie- en onderhoudsdiensten voor technische infrastructuur gepaard met prestatiegaranties en gedetailleerde rapportering.

Ervaring en deskundigheid

In het kader van onze exploitatie en technisch onderhoud activiteiten kunt u ook op volgende expertises een beroep doen: