Energietransitie

Sinds de industriële revolutie stijgt het energieverbruik op onze planeet exponentieel. Vandaag is meer dan 80 % van onze energie afkomstig uit fossiele brandstoffen. De reserves van dit soort brandstoffen slinken én ze verhogen de uitstoot van broeikasgassen. We moeten dan ook dringend een duurzamer energiesysteem uitbouwen​​​.​

De transitie is de overgang van een huidige naar een toekomstige situatie. Om de impact van ons energieverbruik te verkleinen, moeten we innoverende technologieën en praktijken ontwikkelen en hanteren. Pas dan is er sprake van een energietransitie! Hoe we daar in kunnen slagen? Drie aspecten zijn van cruciaal belang: een diversificatie van de resources, energie-efficiëntie​ en een gedragsevolutie.

Cofely Services werkt op die drie niveaus. We ontwikkelen oplossingen gericht op een optimaal gebruik van de beschikbare energiebronnen en een lokale energieproductie. In tal van vestigingen van onze klanten spelen onze teams een vooraanstaande rol in de optimalisatie van installaties, die zo minder energie gaan verbruiken. We leren onze klanten en medewerkers eveneens op een meer verantwoorde manier met energie om te springen.